Menneskehandel i Danmark i 2021. Årsrapport

Senest opdateret 15-09-2022

Center mod Menneskehandel udgiver hvert år en rapport med statistik, særlige temaer, cases, interviews, artikler og ny viden om menneskehandel i Danmark.

Årsrapporten ’Menneskehandel i Danmark 2021’ ser tilbage på indsatsen mod menneskehandel i Danmark. I rapporten præsenteres statistik og erfaringer fra 2021, og forskellige aktører som AmiAmi, Skattestyrelsen og Østjyllands Politi fortæller om deres arbejde, erfaringer og strategier på menneskehandelsområdet.

I rapporten er der i 2021 et særligt fokus på forberedte hjemsendelser. De seks trin i hjemsendelsesprocessen og de involverede aktører bliver beskrevet, og tre ofre fortæller kort om deres liv, efter de er kommet hjem, og om deres erfaringer med en forberedt hjemsendelse fra Danmark.

Der er syv overordnede temaer i rapporten:

  1. Ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025
  2. Identifikation og støtte
  3. Forberedte hjemsendelser
  4. Samarbejde og partnerskaber
  5. Efterforskning og retsforfølgelse
  6. Menneskehandel i medierne
  7. Indsatser i 2022.
 

Verdenskort 2021

Rapporten præsenterer konkret data om ofre for menneskehandel i Danmark. Det illustreres bl.a. gennem et verdenskort, som danner et overblik over personernes køn, alder, nationalitet og udnyttelsesform.


Rapporten ’Menneskehandel i Danmark 2021’ skal inspirere til drøftelser af indsatser og udfordringer på menneskehandelsområdet i Danmark.