Tal og statistik 2021

Senest opdateret 04-05-2022

Fra 2007 til 2021 er 1048 personer vurderet ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. I 2021 er der 80 ofre.

Menneskehandel er en kriminel handling, som oftest foregår i det skjulte. Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. af frygt for bagmændene. Derfor kan feltet være behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandels statistik omfatter personer, der er vurderet ofre for menneskehandel af de danske myndigheder.

I perioden 2007-2021 har de danske myndigheder vurderet 1048 personer som ofre for menneskehandel. I 2021 er der tale om 80 ofre. Til sammenligning blev 77 personer vurderet ofre i 2020.

Antallet af personer handlet til seksuel udnyttelse er faldet fra 2020 til 2021, mens antallet af personer handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger er fordoblet. Antallet af mandlige ofre er steget, og mænd udgør næsten halvdelen af ofrene i 2021. Fordelingen af køn er stort set lige i 2021, og børn og unge under 25 år udgør en fjerdedel af det samlede antal ofre i 2021.

Nedenfor er udvalgte nøgletal fra Center mod Menneskehandels årsrapport ’Menneskehandel i Danmark 2021’.

Flere handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger

Antallet af personer handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger er fordoblet i 2021. Ofre for seksuel udnyttelse er faldet. Antallet af personer handlet til slaverilignende forhold er som i 2020, hvor Center mod Menneskehandel for første gang vurderede personer som ofre for menneskehandel til slaverilignende forhold.

 

Ikon - tvangsarbejde

19 personer er handlet til tvangsarbejde. De fleste er udnyttet i byggebranchen, restaurationsbranchen og eksportbranchen.

Ikon Strafbare handlinger

18 personer er handlet til strafbare handlinger. De fleste er marokkanske drenge og unge mænd udnyttet til tyveri og salg af stoffer og vietnamesiske mænd udnyttet til produktion af skunk.

Ikon Seksuel udnyttelse / prostitution

33 personer er handlet til seksuel udnyttelse. De fleste er kvinder, og størstedelen er handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution.

Ikon slavelignende forhold

Tre personer er udnyttet til slaverilignende forhold. Tre kvinder er udsat for forskellige former for udnyttelse, og de skulle stå til rådighed for bagmanden døgnet rundt.

Halvdelen af ofrene er mænd

Ikon mandetegn

37 af ofrene for menneskehandel er mænd. 18 mænd er udnyttet til strafbare handlinger, og 14 er handlet til tvangsarbejde. De restende fem mænd er handlet bl.a. til seksuel udnyttelse.
42 af ofrene er kvinder. Størsteparten er handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution. Andre kvinder er handlet til tvangsarbejde og slaverilignende forhold.
En transperson er handlet til seksuel udnyttelse.

En fjerdedel er under 25 år

Ikon dreng og pige

Størstedelen af ofrene for menneskehandel i 2021 er over 18 år, men børn og unge under 25 år udgør knap en fjerdedel af ofrene. Fem er under 18 år i alderen 15 – 17 år. Størsteparten af de 18 børn og unge under 25 år er drenge og unge mænd fra Marokko, som er handlet til strafbare handlinger.

 

Få lande er hjemland for mere end halvdelen af ofrene

De 80 ofre i 2021 kommer fra 26 forskellige lande. Nigeria, Thailand og Marokko er de tre afsenderlande, hvor flest ofre kommer fra med hhv. 16, 11 og ni personer. Sammenlignet med året før er der i 2021 også relativt mange ofre fra Rumænien, Vietnam og Kina. For første gang er personer fra Surinam, Irak og Cambodia vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark.