Indirekte opsøgende arbejde blandt asylansøgere

Mindreårige og voksne asylansøgere kan være udsat for menneskehandel.

Asylansøgere kan være ofre for menneskehandel. En stor andel af de 61 mindreårige, der er vurderet ofre for menneskehandel i Danmark i perioden 2009-2021, har været asylansøgere. Blandt voksne asylansøgere er der også identificeret ofre for menneskehandel.

Røde Kors, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Dansk Flygtningehjælp kan møde asylansøgere, der er potentielle ofre for menneskehandel. Ved at have et skærpet blik på indikatorer på menneskehandel i kontakten til de persongrupper, de arbejder med, kan de spotte ofre for menneskehandel, som de henviser til Center mod Menneskehandel.

Banner Asylcenter person kigger ud gennem vindue - Shh-billede på væggen

Røde Kors har desuden iværksat en særlig styrket indsats på børneasylcentrene målrettet uledsagede mindreårige, der kan være ofre for menneskehandel.

Røde Kors screener alle uledsagede mindreårige for indikatorer på menneskehandel og afdækker, hvor udbredt menneskehandel er blandt disse børn og unge.

Ved mistanke om menneskehandel kontaktes Center mod Menneskehandels hotline på tlf. 70 20 25 50. En medarbejder i Center mod Menneskehandel eller fra en NGO, der tilbyder hjælp under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, vil derefter afholde en eller flere samtaler med asylansøgeren for at afklare, om der er tale om menneskehandel.

Senest opdateret 14-09-2022