Indirekte opsøgende arbejde i forhold til tvangsarbejde

En række myndigheder og aktører udfører indirekte opsøgende arbejde i deres daglige arbejde.

Drivhus i solopgang eller solnedgang

Menneskehandel til tvangsarbejde kan forekomme indenfor forskellige brancher, fx rengøring, transport, landbrug og gartneri, byggeri, distribution, hotel og restauration. Derfor har en række forskellige myndigheder og aktører fokus på tegn på menneskehandel. De udfører indirekte opsøgende arbejde i deres daglige arbejde og kan således opspore potentielle ofre for menneskehandel. Det gælder fx Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, politiet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen, ambassader, fagforbund, virksomheder og NGO’er.

Andre aktører kan også komme i kontakt med ofre for menneskehandel i forbindelse med deres arbejde, fx på skadestuer, herberger eller krisecentre m.v.

Ved mistanke om menneskehandel kontaktes Center mod Menneskehandels hotline på tlf. 70 20 25 50.

Senest opdateret 18-12-2019