Indirekte opsøgende og tillidsskabende arbejde i prostitutionsmiljøerne på gaden

Mødestedet i København er et eksempel på opsøgende og tillidsskabende arbejde for ofre for menneskehandel.

Mødestedet (også kaldt MØS) er et drop-in-center for udenlandske kvinder i prostitution, som potentielt kan være ofre for menneskehandel. Mødestedet ligger på Indre Vesterbro i København og drives af NGO’en Reden International.

Mødestedet tilbyder kvinderne social, juridisk og sundhedsfaglig bistand samt lidt mad og et pusterum fra gaden. Kvinderne behøver ikke at oplyse deres navn eller andre personlige informationer for at modtage støtte og vejledning om helbred, prævention, sikker prostitutionsadfærd, sociale og juridiske problemstillinger, rettigheder og muligheder.

Identificering af ofre for menneskehandel i Mødestedet

Mødestedet er en platform for tillidsskabende arbejde, hvor de ansatte har fokus på at opspore de potentielle ofre for menneskehandel, som måtte være blandt de kvinder, der kommer i Mødestedet. Kvinderne informeres om deres rettigheder og muligheder for støtte og bistand i Danmark, hvis de er ofre for menneskehandel. Denne form for kontakt har til formål på sigt at identificere ofre for menneskehandel, så de kan få hjælp til et liv fri af menneskehandlen.

 

Andre aktørers indirekte opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne

Indirekte opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne kan også udføres af andre aktører i den offentlige og private sektor i forbindelse med deres arbejde. De kan få kontakt til et potentielt offer for menneskehandel, som kan henvises til Mødestedet eller Center mod Menneskehandel.

Senest opdateret 01-09-2022