Generelt om de opsøgende og tillidsskabende indsatser

Formålet med det opsøgende arbejde er bl.a. at give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.

Grusvej, der fører ned til klinik - Ingen naboer - Overskyet

Menneskehandel findes indenfor forskellige områder såsom prostitution, tvangsarbejde og kriminalitet. Ofre for menneskehandel kan derfor befinde sig i private hjem, på arbejdspladser, i kriminelle netværk m.v.

Udnyttelsen kan være mere eller mindre synlig for myndigheder, fagfolk og den brede befolkning, og det kan være en udfordring at opnå kontakt til gruppen.

 

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd. Mange har også en begrænset viden om rettigheder, handlemuligheder og den hjælp, som myndigheder og andre aktører kan tilbyde i Danmark.

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel indeholder derfor indsatser til på forskellige måder at opsøge og opspore potentielle ofre for menneskehandel, der hvor de befinder sig, og tilbyde dem bistand og støtte.

Formålet med det opsøgende arbejde er bl.a. at:

  • give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til ofre for menneskehandel i Danmark
  • etablere dialog og skabe tillid mellem potentielle ofre og de myndigheder og NGO’er, der tilbyder hjælp under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
  • identificere ofre for menneskehandel, så de kan få hjælp til et liv fri af menneskehandlen. 
Senest opdateret 04-02-2020