Forberedte hjemsendelser

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Ofre for menneskehandel bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse og reintegration i deres i hjemland. I Thailand fortæller nogle hjemrejste kvinder, at de overordnet klarer sig godt, men der er også udfordringer i hverdagen.
 
 

 

73

personer er vurderet handlet i 2022

27

handlede er under 25 år

1121

Personer er vurderet handlet i 2007-2022

To håndværkere set gennem et blåt og et rødt vindue

Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for menneskehandel, når krig sender dem på flugt. Ukrainske fordrevne skal have råd og vejledning om, hvordan de kan passe på sig selv og undgå at blive udnyttet.

Indsatser og foldere vedr. Ukrainske fordrevne

 

Mørkt værelse lys igennem vinduer med træmmer

Menneskeudnyttelse § 262 b

I maj 2022 vedtog Folketinget en ændring i straffeloven og indførte en bestemmelse om menneskeudnyttelse; § 262 b. En ny bestemmelse i straffeloven skal give bedre mulighed for at retsforfølge bagmænd bag menneskehandel til tvangsarbejde. 

Dansk straffelov og menneskeudnyttelse

Gruppe af mænd under bro - graffiti på broen

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger. Det er en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.

Tema om nordafrikanske drenge og unge mænd, der er ofre for menneskehandel