Årsrapport 2022

'Menneskehandel i Danmark'

73 personer er vurderet udsat for menneskehandel i 2022, heraf er 48 kvinder, som primært er udnyttet til prostitution. 27 personer, og hermed mere end hver tredje, er under 25 år.
I årsrapport 2022 præsenterer Center mod Menneskehandel statistik og viden om de personer, som har været udsat for menneskehandel i Danmark. Rapporten giver også et indblik i forskellige aktørers indsatser, og præsenterer temaer som forberedte hjemsendelser og hvidvask af bagmænds profit.
 

 

73

personer er vurderet handlet i 2022

27

handlede er under 25 år

1121

Personer er vurderet handlet i 2007-2022

Trafik i Thailand

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Ofre for menneskehandel bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse og reintegration i deres hjemland. I Thailand fortæller nogle hjemrejste kvinder, at de overordnet klarer sig godt, men der er også udfordringer i hverdagen.

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

To håndværkere set gennem et blåt og et rødt vindue

Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for menneskehandel, når krig sender dem på flugt. Ukrainske fordrevne skal have råd og vejledning om, hvordan de kan passe på sig selv og undgå at blive udnyttet.

Indsatser og foldere vedr. Ukrainske fordrevne

 

Gruppe af mænd under bro - graffiti på broen

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger. Det er en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.

Tema om nordafrikanske drenge og unge mænd, der er ofre for menneskehandel