Røde flag

Teknologifaciliteret menneskehandel

Bagmænd benytter i stigende grad teknologi som apps, websites, sociale medier og chatfora til at rekruttere, udnytte og overvåge personer udsat for menneskehandel. For at sikre, at potentielt handlede personer bliver opsporet og hjulpet, er det nødvendigt for Center mod Menneskehandel og andre aktører at følge med udviklingen. Center mod Menneskehandel har derfor udviklet et værktøj med indikatorer (’røde flag’) på teknologifaciliteret menneskehandel.

 

Teknologifaciliteret menneskehandel - røde flag

73

personer er vurderet handlet i 2022

27

handlede er under 25 år

1121

Personer er vurderet handlet i 2007-2022

Årsrapport 2022

Menneskehandel i Danmark

I årsrapport 2022 præsenterer Center mod Menneskehandel statistik og viden om de personer, som har været udsat for menneskehandel i Danmark. Rapporten giver også et indblik i forskellige aktørers indsatser, og præsenterer temaer som forberedte hjemsendelser og hvidvask af bagmænds profit.

Tal og statistik 2022

Trafik i Thailand

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Ofre for menneskehandel bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse og reintegration i deres hjemland. I Thailand fortæller nogle hjemrejste kvinder, at de overordnet klarer sig godt, men der er også udfordringer i hverdagen.

Forberedt hjemsendelse og reintegration i Thailand

Gruppe af mænd under bro - graffiti på broen

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til at begå strafbare handlinger. Det er en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til fx tyveri, indbrud og stofsalg af danske og europæiske kriminelle netværk.

Tema om nordafrikanske drenge og unge mænd, der er ofre for menneskehandel