Kontakt til Center mod Menneskehandel

Har du mistanke om menneskehandel? Kontakt vores hotline.

Generelle henvendelser

Center mod menneskehandel
E-mail: cmm@sbst.dk

Sikker mail

Fortrolige og følsomme oplysninger bør altid sendes som sikker mail. Det gælder fx oplysninger om helbredsforhold, sociale problemer og cpr. numre.
Du kan sende sikkert til Center mod Menneskehandel via dette link: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk

Pressehenvendelser

Som journalist er du velkommen til at henvende dig til Social- og Boligstyrelsen.
Kontakt pressefunktionen på tlf. 41 93 25 48 (ikke til sms) eller mail presse@sbst.dk