Senest opdateret 07-05-2021

Statistik

Det samlede antal personer, der er vurderet ofre for menneskehandel, og antal sigtelser og domme for menneskehandel i Danmark bliver opgjort hvert år.

Årsrapport

Center mod Menneskehandel udgiver hvert år en årsrapport om menneskehandel i Danmark.

Tal og statistik 2021

Fra 2007 til 2021 er 1048 personer vurderet ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. I 2021 er der 80 ofre.

Sigtelser og domme

Rigsadvokaten opgør antal sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.