Forberedt hjemsendelse

Senest opdateret 01-09-2022

Personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel af danske myndigheder, får tilbud om en forberedt hjemsendelse og reintegration i hjemlandet.

Togskinner i mørke

Den forberedte hjemsendelse har til formål at give ofre for menneskehandel støtte og hjælp til at vende tilbage til hjemlandet og komme videre med deres liv. Hjemsendelsen forberedes i refleksions- og restitutionsperioden, hvor der udarbejdes en individuel reintegrationsplan tilpasset den enkelte persons behov og ønsker. Efter hjemrejsen kan der gives reintegrationsstøtte i op til seks måneder.

Den forberedte hjemsendelse og reintegration sker som hovedregel i samarbejde med en international hjemsendelsesorganisation.

Tilbuddet om en forberedt hjemsendelse og reintegration afhænger ikke af, om ofret samarbejder med politiet i efterforskningsmæssig sammenhæng eller vidner mod deres bagmænd.

 

Støttetilbud i hjem- eller opholdsland

I hjemlandet eller opholdslandet kan der gives følgende støttetilbud i reintegrationsperioden:

  • støtte i form af et månedligt pengebeløb
  • boligstøtte
  • reintegrationsstøtte til en indkomstgenererende aktivitet eksempelvis til opstart af en mindre virksomhed såsom opstart af kiosk, frisør, biavl m.v.
  • medicinsk bistand eller lægehjælp ved behov
  • skolegang og uddannelse
  • støtte til eksempelvis skolegang til børnene, hvis personen har børn. 


Støtten er individuel og tilpasses personens behov og ønsker samt mulighederne i hjemlandet. Reintegrationsperioden varer i de fleste tilfælde seks måneder efter, at et offer for menneskehandel er hjemrejst.