Opsøgende indsatser

Her kan du læse mere om de forskellige former for opsøgende arbejde, der udføres i Danmark, målrettet potentielle ofre for menneskehandel.

Generelt om de opsøgende og tillidsskabende indsatser

Formålet med det opsøgende arbejde er bl.a. at give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.

Opsøgende indsatser på massageklinikker

Mobile sundhedstilbud, politi og SKAT udfører opsøgende arbejde på massageklinikker.

Indirekte opsøgende og tillidsskabende arbejde i prostitutionsmiljøerne på gaden

Mødestedet i København er et eksempel på opsøgende og tillidsskabende arbejde for ofre for menneskehandel.

Indirekte opsøgende arbejde i forhold til tvangsarbejde

En række myndigheder og aktører udfører indirekte opsøgende arbejde i deres daglige arbejde.

Indirekte opsøgende arbejde blandt asylansøgere

Mindreårige og voksne asylansøgere kan være udsat for menneskehandel.