Guidelines og procedurer

Senest opdateret 18-05-2021

Til fagpersoner og virksomheder/arbejdsgivere.

Udenlandske personer, som arbejder i prostitution i Danmark og potentielle ofre for menneskehandel er en særlig sårbar gruppe, som ofte bliver mere sårbar under en sundhedskrise. De kan opleve udfordringer på forskellige måder, hvilket blev tydeligt under coronapandemien. Center mod Menneskehandel har på den baggrund udarbejdet en beredskabsplan, der skal træde i kraft i tilfælde af fremtidige sundhedskriser.

Mange potentielle ofre for menneskehandel mangler danske sprogkundskaber. Det gør, at de ikke har så let adgang til den information, der er tilgængelig fra danske myndigheder og andre danske informationskanaler. Det være sig informationer om smittespredning, tilbud om tests og eventuelle restriktioner.

Flere har ikke lovligt ophold i Danmark og har derfor ikke adgang til offentlige sundhedstilbud. Erfaringerne viser også, at personer med ulovligt opholdsgrundlag i Danmark ofte er tilbageholdende med at søge danske myndigheders hjælp.

Center mod Menneskehandel driver et mobilt sundhedstilbud i Midtjylland, Nordjylland og på Sjælland, der opsøger og rådgiver potentielle ofre for menneskehandel i prostitution. Under en sundhedskrise vil de mobile tilbud have et skærpet fokus på, at personer i prostitution får adgang til relevante sundhedstilbud. Det opsøgende arbejde har også til formål at inddæmme målgruppens risiko for at bidrage til smittespredning.

Beredskabsplan skal sikre information og hjælp til ofre for menneskehandel

På baggrund af det mobile sundhedstilbuds kendskab til og erfaring med potentielle ofre for menneskehandel i klinikprostitution, har Center mod Menneskehandel udarbejdet en beredskabsplan på otte punkter, som kan træde i kraft i tilfælde af fremtidige sundhedskriser.

Beredskabsplanen supplerer øvrige beredskabsplaner på sundhedsområdet og forudsætter et tværfagligt samarbejde med andre aktører som myndigheder, NGO’er og sundhedsvæsenet.

De otte punkter i beredskabsplan for sundhedskriser er:

  1. Udsend information om sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  2. Øget opmærksomhed på de mest sårbare udenlandske personer i prostitution, der er potentielle ofre for menneskehandel
  3. Samarbejde med politi
  4. Fysiske besøg på klinikker
  5. Indsatser på internettet
  6. Samarbejde med NGO’er
  7. Sikkerheden for de ansatte i Det Mobile Sundhedstilbud
  8. Genåbningen af samfundet

Beredskabsplanen i sin fulde længde 

Sundhedstilbud til ofre for menneskehandel 

Udlændingestyrelsen og Center mod Menneskehandel har udarbejdet et overblik over proceduren for identifikation af personer (over 18 år), der er ofre for menneskehandel.

Download proceduren for identifikation af personer (over 18 år)

Rigsadvokaten har udformet en meddelelse om gældende lovgivning og de forhold, der generelt gør sig gældende i sager om retsforfølgelse for menneskehandel.

Rigsadvokatens meddelelse om menneskehandel

Folderen er en guide, der henvender sig til fagpersoner, der kan komme i kontakt med ofre for menneskehandel. Den indeholder beskrivelse af tegn på menneskehandel, hvem der kan være ofre for menneskehandel og handlemuligheder ved mistanke om menneskehandel.

Download guiden

Center mod Menneskehandel har udviklet guidelines om tvangsarbejde: ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’. De er et oplysnings-, risikostyrings- og forebyggelsesværktøj til virksomheder og arbejdsgivere om risikoen for tvangsarbejde og om, hvordan virksomheder kan undgå at blive sat i forbindelse med menneskehandelssager.

Download eller læs guidelines

Tvangsarbejde og råd til virksomheder