Tal og statistik 2022

Fra 2007 til 2022 er 1121 personer vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder. I 2022 er 73 personer vurderet udsat for menneskehandel.

Menneskehandel er en kriminel handling, som oftest foregår i det skjulte. Mange personer udsat for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. af frygt for bagmændene. Derfor kan feltet være behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandels statistik omfatter personer, der er vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder.

I perioden 2007-2022 har de danske myndigheder vurderet 1121 personer udsat for menneskehandel. I 2022 er der tale om 73 personer. Til sammenligning blev 80 personer vurderet handlet i 2021.

Nøgletal 2022

Antallet af personer vurderet handlet til seksuel udnyttelse er steget fra 2021 til 2022. Antallet af personer handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger er derimod faldet fra 2021 til 2022, hvor de tilsammen udgør knap en tredjedel af personerne udsat for menneskehandel. I 2021 udgjorde denne gruppe mere end halvdelen af det samlede antal personer, der blev vurderet handlet.

Mere end hver tredje er under 25 år

De 73 personer, der er vurderet udsat for menneskehandel i 2022, er i alderen 15-54 år med en gennemsnitsalder på 30 år. Størstedelen er over 18 år. 27 af de 73 personer, og hermed mere end hver tredje, er under 25 år. Blandt de 27 personer under 25 år, er størstedelen drenge og unge mænd, som kommer fra Marokko og andre afrikanske lande. Seks personer er i alderen 15-17 år. Til sammenligning udgjorde børn og unge under 25 år knap en fjerdedel af personerne udsat for menneskehandel i 2021.

Kvinder udgør to tredjedele

48 kvinder og 24 mænd er vurderet udsat for menneskehandel. Kvinder udgør derved to tredjedele. Både andelen og antallet af kvinder er steget siden 2021, hvor fordelingen mellem kvinder og mænd var næsten lige.

36 af de 48 kvinder er handlet til seksuel udnyttelse, primært i form af prostitution. De resterende kvinder er udnyttet til slaverilignende forhold, tvangsarbejde eller øvrige udnyttelsesformer.

Halvdelen af de 24 mænd i 2022 er handlet til strafbare handlinger, og otte er handlet til tvangsarbejde. En enkelt mand er handlet til seksuel udnyttelse, og tre er handlet til øvrige former for udnyttelse.

En af personerne udsat for menneskehandel i 2022 identificerer sig som transperson. Personen er handlet til seksuel udnyttelse og er fra Colombia.

Mere end halvdelen handlet til seksuel udnyttelse

Af de 73 personer udsat for menneskehandel i 2022, er 38 vurderet handlet til seksuel udnyttelse. Hermed er antallet steget siden 2021 og udgør nu mere end halvdelen af personerne fordelt på udnyttelsesform. De fleste af de 38 personer er kvinder, med undtagelse af en enkelt mand og en transperson.

Ikon Seksuel udnyttelse / prostitution

38 personer er handlet til seksuel udnyttelse. De fleste er kvinder, og størstedelen er handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution.

Ikon - tvangsarbejde

12 personer er handlet til tvangsarbejde. Mere end halvdelen er udnyttet i landbruget og i byggebranchen.

Ikon Strafbare handlinger

12 drenge og mænd er handlet til strafbare handlinger. De er udnyttet til transport og salg af stoffer, tyveri og indbrud. Syv er over 18 år, og fem er under 18 år.

Ikon slavelignende forhold

Fire kvinder er handlet til slaverilignende forhold. En af kvinderne er under 18 år. Kvinderne er primært udnyttet til husarbejde og seksuel udnyttelse, og de har alle haft meget begrænset bevægelsesfrihed. To af kvinderne var gift med den mand, der udnyttede dem.

Få lande er hjemland for mere end halvdelen af personerne

De 73 personer udsat for menneskehandel i 2022 kommer fra 28 forskellige lande. Nigeria, Thailand og Marokko er ligesom i 2021 de tre lande, hvor flest personer kommer fra med hhv. 13, 9 og 7 personer. Seks personer er fra Rumænien.

I 2022 har Center mod Menneskehandel modtaget 22 henvendelser om mistanke om udnyttelse af ukrainere. På baggrund af henvendelserne er fire kvinder fra Ukraine vurderet udsat for menneskehandel, hvoraf alle er udnyttet til prostitution.